Formularz zgłoszeniowy

Wszystkie zgłoszone powinny otrzymać potwierdzenie zwrotne na adres @.

Szczegóły co do  godziny i miejsca startu będą rozsyłane na @ na kilka dni przed imprezą.